top of page
Vallmotavla av Viveca Nordlander

YRKESBAKGRUND

Viveca Nordlander

viveca_nordlander.png

Auktoriserad socionom genom

Nämnden för Socionomauktorisation. 

Syftet med auktorisationen är att medborgaren som söker hjälp ska känna en ökad trygghet i att de möter en erfaren och duktig yrkesutövare. 

 

Auktoriserad bildterapeut med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi.

Medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter.

 

Nacka Terapimottagning har tecknat en Patient- & Ansvarsförsäkring genom Akademikerförbundet SSR.

Jag heter Viveca Nordlander och är auktoriserad socionom samt auktoriserad bildterapeut med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi.

Jag har en påbyggnadsutbildning i korttidspsykoterapi för ungdomar, Ericastiftelsen samt grundläggande utbildning i existentiell psykologi, Linköpings Universitet.

 

Jag är medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, Mitt arbete på NackaTerapi sker under kontinuerlig handledning av leg. psykoterapeut, något som bidrar till att garantera kvaliteten vid terapeutiskt arbete.

 

Min yrkeserfarenhet bidrar till att jag är van att möta familjer i kris och även har stor kunskap om vad samhället erbjuder vad gäller stöd och behandling för individer.

Jag har lång erfarenhet av att hantera konflikter samt att bemöta ungdomar som initialt kan känna ett motstånd till att söka hjälp utifrån.

NackaTerapi drivs av mig i privat regi, men jag har även en yrkesbakgrund med erfarenhet inom den offentliga sektorn;

– Skolkurator

– Behandlingsassistent på terapiskola för utåtagerande ungdomar

– Kurator på Ungdomsmottagning

– Socialsekreterare på Ungdomssektion

– Socialsekreterare på en Familjesektion

- Bildterapeut på Astrid Lindgrens sjukhus

– Godkänd anordnare av familjebehandling, Nacka kommun

Kognitiv terapi ingår på ett naturligt sätt i bildterapi och samspelet kring bildens uttryck. 

Jag har utbildning inom existentiell psykologi som lämpar sig väl, då jag ofta möter klienter som uttrycker existentiella frågeställningar som "Vad är meningen med livet?"

 

Jag har även flera vidareutbildningar inom områden som barn- och ungdomsvård, gruppverksamhet, Anger Control Management, sexualitet, trauma & våld, sexuella övergrepp. 

Välkommen att ringa eller mejla mig vid intresse!

bottom of page