top of page
Hund av Viveca Nordlander

TERAPI

 

Nacka terapimottagning erbjuder olika behandlingsalternativ, utan kötider. 

Det kan handla om korta vägledande och orienterande samtal till ett mera långvarigt och djupgående förändringsarbete. Allt utifrån de behov som finns.

Att sätta ord på sin situation och upplevelse är första steget mot ett förändrat perspektiv och förhållningssätt. 

Jag arbetar med problematik som depression, dålig självkänsla, panikångest, sorg, separationer, självskadebeteende, utanförskap, existentiella frågor, dyslexi, neuropsykiatriska funktionshinder, NPF som Asperger/ ADHD. 

Konsultationssamtal/ stödsamtal/ samtalsterapi

Kanske Du vill be om råd var du ska vända dig, eller få stöd i en svår situation?

Kanske du upplever dig/ din ungdom deprimerad och likgiltig?

Välkommen att boka tid för ett konsultationssamtal och mer information om min verksamhet.

Bildterapi

Barn och ungdomar tycker ofta det känns svårt att enbart sitta och prata om sina problem. Bildterapi erbjuder en kombination av lekfullt skapande och allvar, som hjälper till att avdramatisera situationen.

Bildterapi ger unga ett alternativt sätt att uttrycka känslor och tankar.

I bildterapi tolkar inte terapeuten bilderna, men kan ställa utforskande klargörande frågor som hjälper barnet/ ungdomen att associera och reflektera kring sin bild. I samtalet kring bilden kan klienten ofta dra paralleller till sitt inre känsloliv eller livssituation, och nå egna insikter.

Bildterapi inbjuder till en avslappnad, kreativ och lustfylld miljö helt utan krav och det är inte alls nödvändigt att vara ”konstnärlig”.  Att vara totalt uppslukad av skapandet ger viktiga stunder av vila från ångest, oro, förvirring och ger möjlighet till läkning.

 

Bildterapi är speciellt lämplig för individer som behöver;

- Stärka sin självkänsla

- Stärka sin förmåga att koncentrera sig

- Utveckla sin sociala kompetens, d v s samspelet med andra – barn och vuxna.

- Utveckla sin empatiska förmåga

- Utveckla sin språkliga kompetens

- Skapa mening och struktur i sina upplevelser

- Stärka sin kompetens när det gäller att planera och styra sina handlingar

- Bearbeta upplevelser som kan påverka välbefinnande, utveckling och lärande negativt

 

Är du nyfiken på Bildterapi? Här kan du läsa mer>>

Korttidspsykoterapi

NackaTerapi arbetar även med korttidspsykoterapi, en samtalsmetod som är speciellt lämpad för unga i åldern 13-30 år. Samtalsterapin innebär 12 samtal, 1 gång/ vecka.

 

Familjesamtal

Nackaterapi erbjuder familjesamtal med fokus på barn/ ungdom.

Grundtanken med familjebehandlingen är att använda familjens existerande resurser och stärka känslan av att kunna påverka sin familjesituation. Familjebehandling utgår ifrån barnets behov. Det innebär samtal med barnen och i de flesta fall hela familjen.

 

Nackaterapi är godkänd av Nacka kommun som anordnare av familjebehandling men mottagningen har sedan 2017 valt att avsluta sitt tidigare samarbete med uppdrag från Socialtjänsten, Nacka kommun.

bottom of page