top of page
window-view-1081788.jpg

KLIENTENS RÖST

silhuett.png

Föräldrar söker för sonen, 7 år som upplevs orolig, har dåligt självförtroende, tar lite plats såväl i hem som i skola. Sonen har uttryckt att han inte tycker om sig själv. Pojken har ett syskon som har ett funktionshinder.Pojken går i bildterapi, vid 15 tillfällen. Föräldrarna integreras i processen.

 

Hur upplevde er son/ ni kontakten med Viveca?

Vi upplevde den väldigt positiv och helt inriktad på vår son och hans behov. Han var hela tiden i fokus. Vår son längtade till tillfällena där han skulle få vara själv med Viveca.

 

Innebar bildterapin förändringar för er son? 

Han har börjat tro och lita på sig själv mycket mer. Han säger ifrån när det är något som han inte tycker om eller vill ha på ett annat sätt, vilket han inte gjorde förut. Hans nattskräck är som bortblåst! Han kan sätta ord på sina tankar och känslor.

Kände ni er som föräldrar delaktiga och trygga under processens gång?

Ja, absolut! Det var en fin balans mellan vår sons och våra tankar om hur den här processen skulle utvecklas tillsammans med Vivecas proffsiga vägledning.

Kan ni rekommendera bildterapi och Nacka terapimottagning?

Absolut! Det öppnar dörrar som annars kan förbli stängda och kanske till och med låsta för alltid!

 

 

 

"Anna" 18 år tar själv kontakt efter att ha sett ett anslag på bibliotekets anslagstavla. Anna lider av panikångest och ett självdestruktivt beteende.

 

När jag var 18 år fick jag hjälp på Nackaterapi av Viveca. Jag gick på korttidspsykoterapi vilket verkligen var en terapiform som passade mig bra. Jag fick möjlighet att berätta allting jag tänkte på och jag fick ur mig tankar jag bar på vilket var en enorm avbelastning. Tack vare en metod som gav mig utrymme att själv sätta ord på mina känslor lärde jag mig väldigt mycket om mig själv och mina närstående.

När jag pratade så lärde jag mig att sätta ord på mina tankar, känslor och beteenden. Det var ett enormt stort steg för mig att utvecklas till den jag är idag.

Istället för att någon sa åt mig vem jag var eller hur jag borde göra fick jag själv uttrycka mig och därmed lära känna mig själv bättre. Jag fick frågor som jag själv kunde klura på och samtidigt utveckla mitt sätt att tänka.

Mottagningen var lugn och trygg och mottagandet kändes väldigt ärligt och öppet för hur jag än var.

bottom of page