top of page

"Efter ett tag bearbetades pjäsen inom bild: var och en ritade med vit pastellkrita på vitt papper = osynlig teckning. Därefter skickades de osynliga teckningarna runt och varje elev var utrustad med en vattenfärg och målade ett fält. När pappret var täckt framträdde teckningen. Tack vare samarbetet med färgläggandet hade vars och ens teckning blivit synlig. Vi gör varandra synliga."

Ur Kulan, en blogg på Pedagog Stockholm

Forever Alone

Unga Klara/Friends

Projekt

poster_unga_klara.jpg

Utveckling av pedagogiskt material och bildövning.

Under hösten 2016 deltog jag i arbetet kring "Forever Alone" 

ett samarbetsprojekt mellan Unga Klara samt Organisationen Friends.

Forever Alone handlar om ensamhet, fantasikompisar och att hitta sin egen väg. Projektet bestod av tre delar, teaterföreställning, workshop samt framtagandet av pedagogiskt material/ lärarhandledning. Jag bidrog med idéer till bildövningar i workshop såväl som till lärarhandledningen. 

Läs mer om projektet Forever Alone här >>

Här kan du läsa mer om bildövningen som jag tog fram >>

Pressmeddelande Projektet Forever Alone >>

 

bottom of page